Znowu wybory

Co parę lat grupy profesjonalnych polityków konkurują o Twój głos, żeby zdobyć sobie wygodny stołek, tym razem w Parlamencie Europejskim. Wszstkie z tych partii i wszyscy kandydaci oferują tylko niewielkie zmiany do obecnego systemu społeczno-gospodarczego. Dlatego właśnie, którykolwiek kandydat czy partie zwyciężą, nic się wokół nas nie zmienia.

Obiecanki cacanki
Wszyscy politycy zakładają, że kapitalizm jest jedyną drogą, nawet jeśli krytykują jego nieakceptowalne przejawy, np. zachłannych bankierów czy wojny nie do wygrania. Bronią oni społeczeństwa, w którym my, wiekszość ludzkości, musimy sprzedawać naszą zdolność do pracy dla niewielkiej garstki posiadających środki produkcji. Bronią oni społeczeństwa, w którym praca jest oferowana tylko wtedy, jeśli uda się zrobić zysk.

Prawdziwy socjalizm
Partia Socjalistyczna proponuje prawdziwie demokratyczne społeczeństwo, w którym wszyscy ludzie podejmują decyzje ich dotyczące. Oznacza to społeczeństwo bez biednych i bogatych, bez właścicieli środków produkcji i robotników, bez rządzących i rządzonych, społeczeństwo bez przywódców i podporządkowanej im masy.

W takim społeczeństwie ludzie bedą współpracować ze sobą, by używać zasobów naturalnych i przemysłowych w swym własnym interesie. Uwolnią oni produkcje dóbr ze sztucznych ograniczeń zysku i ustanowią system społeczny, w którym każda osoba ma bezpłatny dostęp do dóbr cywilizacyjnych.

Społeczeństwo socjalistyczne w konsekwencji będzie oznaczać koniec sprzedawania, kupowania i wymiany, zniesienie granic, koniec zorganizowanej przemocy i przymusu, marnotrawstwa i wojen.

Co możesz zrobić?
Możesz głosować na kandydatów, którzy będą pracować wewnątrz systemu kapitalistycznego i pomagać mu przetrwać. Lub też możesz użyc swego głosu, żeby pokazać, że chcesz jego zniesienia i skończenia z problemami, jakie ze sobą niesie, raz i na zawsze.

Gdy wystarczająco wielu z nas razem połączy się, zdecydowanych skończyć z nierównościa i ubóstwem, to możemy zmienić wybory parlamentarne w narzędzie odrzucenia społeczeństwa rządów mniejszosci.

Jeśli zgadzasz sie z ideą społeczeństwa wspólnej demokratycznej własności, gdzie nikt nie jest pozostawiony sam sobie na marginesie społecznym i rzeczy są wytwarzane, poniewaz są społecznie potrzebne, a nie tylko by tworzyć zysk dla jakiejś kapitalistycznej korporacji, i jeśli jesteś gotowy połaczyć się z naszym celem, to głosuj na listę Partii Socjalistycznej.

The Socialist Party, 52 Clapham High Street, London SW4 7UN
Phone: 0207 622 3811
Email: spgb@worldsocialism.org
Website: www.worldsocialism.org/spgb/
Blog : http://socialismoryourmoneyback.blogspot.co.uk/