Nu är det val igen

Av och till tävlar grupper av yrkespolitiker om din röst för att själva kunna skaffa sig en bekväm position, den här gången i EU-parlamentet. Alla partier och kandidater erbjuder bara mindre förändringar av det nuvarande systemet. Oavsett vilken kandidat eller vilket parti som vinner kommer ingen förändring av vikt att inträffa. Givna löften bryts, uppställda mål uppnås inte och statistik väljs ut och manipuleras.

Politiker kan visserligen kritisera sådana företeelser som giriga bankirer eller vidriga krig, men alla utgår de från att kapitalismen är det enda möjliga systemet. De försvarar ett system i vilket vi, majoriteten av befolkningen, måste sälja vår arbetskraft till en liten förmögen minoritet. De försvarar ett system i vilket det finns jobb bara när det går att göra vinst.

Verklig socialism

Den världssocialistiska rörelsen eftersträvar ett verkligt demokratiskt samhälle i vilket människorna själva fattar alla beslut som påverkar dem. Det innebär ett samhälle utan fattiga och rika, utan ägare och arbetare, utan regeringar och styrda, ett samhälle utan ledare och ledda.

I ett sådant samhälle skulle människor samarbeta för att använda jordens naturtillgångar och industrianläggningar i sitt eget intresse. De skulle befria produktionen från det konstgjorda hinder som kravet på vinst ställer upp och upprätta ett samhällssystem i vilket alla människor har fri tillgång till det som samhället producerar. Det socialistiska samhället skulle innebära slutet för köp, försäljning och utbyte, ett slut på gränser och nationer, och ett slut på organiserat våld och förtryck, slöseri, nöd och krig.

Vad du kan göra

Du kan rösta på kandidater som kommer att arbeta inom det kapitalistiska systemet och hjälpa till att hålla det igång. Eller så kan du använda din röst för att visa att du vill avskaffa det och en gång för alla göra slut på problemen som kapitalismen orsakar.

När tillräckligt många av oss förenar sig kan vi förändra valen till att bli ett medel för att göra slut på ett samhälle med minoritetsstyre till förmån för ett samhälle med verklig demokrati och social jämlikhet.

Om du håller med om detta och är beredd att förena dig med oss för att uppnå detta samhälle kan du rösta för det genom att skriva VÄRLDSSOCIALISM, WORLD SOCIALISM, på din valsedel.

MÅL: Att upprätta ett samhällssystem baserat på hela samhällets gemensamma ägande och demokratiska kontroll av produktions- och distributionsmedlen.gemensamt. Follow @WorldSocialism