Ceská

Některé aspekty Marxovy politické ekonomie

Část I

Marxova teorie práce a hodnoty

Teorie práce a hodnoty je jednou z teorií vědy zvanépolitická ekonomie (dnes se jí říká už jen ekonomie), kterávysvětluje, jak je pracující třída v kapitalismu vykořisťována a jakkapitalistická společnost funguje.Přečtěte si více> Některé aspekty Marxovy politické ekonomie

Socialismus

1. Socialismus dosud nikdy nebyl vyzkoušen!

2. V připadě jeho uskutečnĕni musi být zaveden globálnĕ!

3. Svĕtový socialismus Ize dosáhnout jedinĕ demokratickou cestou!

Začali jsme zmínĕnými třemi body, protože jsou nevyhnutelnlé k pochopení toho, čemu říkáme socialismus. Přečtěte si více..