Nederlands

Marxistische Inflatietheorie

Het woord inflatie wordt de laatste jaren zeer losjes gebruikt om elke prijsstijging aan te duiden, zodat het in feite bijna een synoniem is geworden voor prijsstijging. Woorden veranderen natuurlijk altijd van betekenis als gevolg van veranderende maatschappelijke praktijken en ideeën. Daarover moeten we niet klagen. Maar deze specifieke verandering weerspiegelt een onderliggende verwarring over de oorzaak van de enorme prijsstijging sinds het begin van de laatste wereldoorlog, zowel bij economen als bij het grote publiek.

De grondbeginselen van het socialisme

Het socialisme is een wereldwijd sociaal systeem waarin de productiemiddelen gemeenschappelijk aan de mensheid zullen toebehoren en beheerd worden. De productie zal enkel dienen om aan de menselijke noden te voldoen. Het loonsysteem, de inkoop, de verkoop en het geld zullen alle verdwijnen. In hun plaats zal het principe “voor elk het beste, voor elk zijn behoefte” van kracht worden.Read more.. about De grondbeginselen van het socialisme

Een kijk op de vervuilingproblematiek

Regeringen hebben één basisfunctie: regeren in de speciale nationale en internationale kapitalistische belangen welke zij vertegenwoordigen. Terwijl het kapitalisme blijft bestaan, zal de beslissende factor die zal beslissen over de aard van het leefmilieu waarin we zullen moeten leven dezelfde zijn als deze die de ganse industriële productie op gang houdt. Deze factor is de winst.Read more.. about Een kijk op de vervuilingproblematiek

Europees kapitalisme of wereldsocialisme?

In juni worden miljoenen kiezers in 25 verschillende Europese landen opgeroepen om het Europese Parlement te kiezen. Ogenschijnlijk zijn er kandidaten te over – conservatieven, liberalen, sociaal-democraten, centrum-rechts, centrum-links, nationalisten, racisten, fascisten, ex-communisten, trotskisten en andere, zich voor socialist uitgevende linksen. In feite staan ze echter alle voor het behoud, in de een of andere vorm, van het kapitalistische stelsel van privé- of staatseigendom en productie om het gewin.Read more.. about Europees kapitalisme of wereldsocialisme?

Het ontstaan van de “Socialist Party of Great Britain” (S.P.G.B.)

In 1881 werd door Engelse marxisten de “Social Democratic Federation” (S.D.F.) opgericht. Ze heeft de verdienste de ideeën van Marx te hebben gepopulariseeird. De S.D.F. onderging echter al vlug de invloed van reformistische ideeën. S.D.F.-voorzitter H.M. Hyndman beschouwde de partij als zijn eigen bezit en legde alle kritiek hooghartig naast zich neer. Deze ondemocratische houding leidde in 1884 tot de oprichting van de “Socialist League”, met onder meer William Morris en Marx’s dochter Eleanor.

In 1903 had de S.D.P. met een tweede scheuring af te rekenen en enkeleRead more.. about Het ontstaan van de “Socialist Party of Great Britain” (S.P.G.B.)

Mensen….of winst?

Het is weer verkiezingstijd
Elke paar jaar strijden groepen professionele politic om uw stem, om voor zichzelf een comfortabele positie te verkrijgen, dit keer in het Europese Parlement. Al de andere partijen en kandidaten bieden slechts kleine veranderingen aan van het huidige systeem. Daarom is er vrijwel geen verandering in de status quo, welke kandidaat of partij er ook wint. Beloftes worden gemaakt en gebroken, doelen gezet en niet gehaald, statistieken geselecteerd en gemasseerd.

Read more.. about Mensen….of winst?

Follow @WorldSocialism