Svenska

Fria resor i Köpenhamn?

DET ER DYRT AT KØRE GRATIS I BUS, lyder en av huvudrubrikerna i Köpenhamnstidningen Berlingske Tidende den fjärde september. Underrubriken fortsätter med att säga att “afskaffelse af billetter vil betyde stærkt øgede skatter – Sovjet har prøvet og afskaffet gratis-systemet.”

Direktören för Köpenhamns Sporveje, K. N. Andersen, har studerat den möjliga framtida politiken för sin organisation och framträtt som en bestämd motståndare till fria resor.
Han menade att fria resor på Köpenhamns bussar skulle betyda att deRead more.. about Fria resor i Köpenhamn?

Lenin: bara en rysk revolutionär

De som läser Marx och Lenin kan inte undgå att upptäcka en del olikheter mellan dessa båda revolutionära tänkares synsätt. Det är dock få som inser hela naturen och vidden av skillnaderna mellan Lenins synsätt och Marx’.

Nu, då Ryssland uppenbart bara är en av många kapitalistiska och imperialistiska stater, har den förlorat det mesta av det som tidigare drog många förvirrade samhällskritiker till den. Tendensen är dock att man skyller på Stalin (eller Chrustjev) för att ha förvrängt marxismen och förvandlat den till en härskande statskapitalistisk klass’Read more.. about Lenin: bara en rysk revolutionär

Myten om övergångssamhället av A. Buick

Publicerat i Critique 5, 1975.
Digitaliserat av Jonas Holmgren för Marxists Internet Archive.


Critique har nyligen publicerat översättningen av en artikel av Ernest Mandel. I den utvecklar han sin numera bekanta teori att, i den sociala revolutionens förlopp mellan kapitalism och socialism kommer med nödvändighet ett övergångs”samhälle” med egen social bas, egna produktionsförhållanden etc.[1] Den synpunkten är värd attRead more.. about Myten om övergångssamhället av A. Buick

Nu är det val igen

Av och till tävlar grupper av yrkespolitiker om din röst för att själva kunna skaffa sig en bekväm position, den här gången i EU-parlamentet. Alla partier och kandidater erbjuder bara mindre förändringar av det nuvarande systemet. Oavsett vilken kandidat eller vilket parti som vinner kommer ingen förändring av vikt att inträffa. Givna löften bryts, uppställda mål uppnås inte och statistik väljs ut och manipuleras.

Politiker kan visserligen kritisera sådana företeelser som giriga bankirer eller vidriga krig, men alla utgår de från att kapitalismen är det endaRead more.. about Nu är det val igen

Socialdemokraterna- ett kapitalistiskt parti

Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, SAP, grundades redan 1889 men det dröjde åtta år innan partiet antog sitt första program. Det skrevs av Axel Danielson och byggde i stort på den tyska socialdemokratins Erfurtprogram. I programmets allmänna grundsatser förklarade SAP som sitt syfte att erövra politisk makt för “upphävandet av det privatkapitaliska monopolet på produktionsmedlen och dessas förvandling till gemensam, hela samhället tillhörande egendom”. Programmet klargjorde också, att “gemensam, hela samhället tillhörande egendom”Read more.. about Socialdemokraterna- ett kapitalistiskt parti

Socialism betyder

– Världsomfattande GEMENSAMT ÄGANDE av produktions- och distributionsmedlen och dess demokratiska kontroll av hela folket.

– PRODUKTION ENBART FÖR BRUK för att tillfredsställa mänskliga behov och för att avskaffa svält, slum, dålig sjukvård, brist på utbildning och andra tecken på fattigdom.

– FRI TILLGÅNG för alla efter behov från den gemensamma konsumtionsfonden. Avskaffande av köp och försäljning, pengar, priser och profiter.

– NYTTIGT ARBETE grundat på mänskliga behov, med bara en kvalitet – den Read more.. about Socialism betyder

Socialism betyder fri tillgång

Argumentet för ett klasslöst samhälle, i vilket produktionen är inriktad på att tillfredsställa mänskliga behov och i vilket produktion för försäljning och marknadsekonomin avskaffats, understryks av det faktum att modern industri och teknologi nu utvecklats till en nivå där de skulle kunna tillhandahålla ett överflöd av konsumtionsartiklar och tjänster för alla människor i världen. Produktionsproblemet – hur man ska producera tillräckligt för alla – har lösts. Människans långa kamp för att besegra knappheten har vunnits. Potentiellt överflöd är en verklighet. Uppgiften är att Read more.. about Socialism betyder fri tillgång

Trotskisterna och statskapitalismen

Det nybildade Revolutionära Marxisters Förbund (trotskister) har börjat utge en tidning som heter Mullvaden. Dess första nummer behandlar bl.a. de senaste händelserna i Polen (sid. 2).Vi har några kommentarer till trotskisternas syn på Polen (och de övriga statskapitalistiska länderna).

I Polen-artikeln framkommer att RMF ser Polen som ett “övergångssamhälle”, där arbetarklassen måste göra en politisk revolution för att störta byråkratin.

“Men byråkratin som politisk maktstruktur förändras inte genom att några odugliga politruker och funktionärer ersätts med ett antalRead more.. about Trotskisterna och statskapitalismen

Uttalande till en tysk arbetarkonferens i Augsburg (1969)

Kamrater, arbetare,

1. Vi ställer här upp några av de principer på vilka ett genuint socialistiskt parti enligt vår mening bör grunda sig och hoppas att de ska vara ett värdefullt bidrag till era diskussioner. Vi har indelat vårt uttalande i tre delar:

I. Socialism
II. Vägen till Socialism
III. Reform av Kapitalismen

I. Socialism

2. Ett socialistiskt parti måste först ha klart för sig att socialismenRead more..