İnsan ya da Kâr?

Yine seçim zamanı

Her birkaç yılda bir politikacılar kendilerine rahat bir pozisyon sağlamak amacıyla oylarınızı kazanmak için birbirleriyle yarışırlar. Bu yıl da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde bu oylar için yarışacaklar. Var olan bütün partiler ve adaylar şu an için mevcut sistemde çok düşük düzeyde değişiklikler öne sürüyorlar. Bu nedenle hangi aday ya da parti seçimleri kazanırsa kazansın şu anda var olan durumda belirgin bir değişiklik ne yazık ki gerçekleşemiyor. Sözler veriliyor ve yerine getirilmiyor, hedefler belirleniyor ancak ulaşılamıyor. İstatistiklerle sonuçlar belirleniyor ve bu sonuçlar üzerine oyunlar kuruluyor.

Aç gözlü bankerleri ya da kazanılamayan savaşları eleştirseler de bütün politikacılar kapitalizmin var olan tek alternatif olduğunu düşünüyorlar. Toplumun çoğunluğunu oluşturan bizlerin kapasitemizi refahın büyük bir kısmını ellerinde bulunduran küçük bir azınlığa satmamızın gerektiği bir sistemi savunuyorlar. Bizlere sadece kâr getirebilecek işlerin sunulduğu bir sistemi savunuyorlar.

Gerçek Sosyalizm Sosyalist Parti kişilerin kendilerini etkileyen bütün kararları bizzat kendilerinin aldığı demokratik bir sistemin gerekliliğini vurgular. Demokratik sistemle söylenmek istenen zengin ve yoksulların, refah sahibi olanlar ile işçilerin, yönetenlerle yönetilenlerin, liderlerle idare edilenlerin olmadığı bir sistemdir.

Böyle bir sistemde kişiler dünyanın bütün doğal ve endüstriyel kaynaklarını kendi çıkarları adına kullanmak için birbirleriyle işbirliği halinde olacaktır. Böyle bir toplumda kişiler, üretimi kâr elde etme güdüsünün baskısından kurtaracak ve herkesin uygarlığın faydalarından serbestçe yararlanabileceği bir toplum oluşturacaklardır. Sosyalist toplum sonuç olarak alım-satım, değiş-tokuş gibi işlemlerin bittiği, sınırların olmadığı, örgütlü suçlar, baskı rejimleri, savaşlar, israf ve yokluğun sonlandırıldığı bir toplum olacaktır.

Ne yapabilirsiniz? Kapitalist sistemde çalışacak ve sistemin devam etmesine yardımcı olacak adaylara oy verebilirsiniz. Alternatif olarak oyunuzu, bu sistemi değiştirmeyi ve sistemle birlikte gelen problemleri bir defada ve tümüyle sonlandırmayı istediğinizi göstermek için kullanabilirsiniz.

Toplumun büyük bir çoğunluğunu oluşturan bizler yoksulluk ve eşitsizliğe son vermeye kararlı bir şekilde yeterli sayıda bir araya geldiğimizde seçimleri kullanarak refah sahibi azınlıkların yönettiği bir toplumdan kurtulup yerine sosyal eşitlik ve gerçek demokrasi temelli bir toplum inşa edebiliriz.

Kimsenin geride bırakılmadığı, her şeyin kapitalist bir şirkete kâr getirmek amacıyla değil, insanların gereksinimi doğrultusunda üretildiği, ortak ve demokratik mülkiyet temelli bir toplum düşüncesini kabul ediyorsanız ve bu amaca ulaşmak için bizlere katılmaya hazırsanız oylarınızı SOSYALİST PARTİ listesi için kullanınız. Follow @WorldSocialism