Cymraeg

SOSIALAETH: Y BYD YN UN

Mewn byd sosialaeth fe fydd pawb a’u boced yn wag, fe fydd diweithdra drychynllyd a fydd phob masnach ar ben.

Dyna pam r’ym yn credu bydd yn syniad da, ondefallai bydd yn well i ni fanylu tipyn.
Ni fydd dim arian mewn byd sosialaeth. Yn wir fe fydd dim prynu a gwerthu ogwbwl. Bydd pobol yn rhydd i fyned i’r siopau a’r marchnadoeth a cymeryd beth y fynnent, heb dalu ac heb ddogni.

Gall byd gael ei gynal fel hyn oherwydd fod gennym yn barod y ffordd tegnegol i gynyrchu fwy nag sydd eisiau ar ddynion. Ar hyn o bryd arian.. Rdarllen mwy more..