Dünya sosyalızım hakkinda sorulardünya sosyalzm hakkinda sorular ve yanitlar

1 – Kapitalizm Nedir?

Kapitalizm şu anda tüm ülkelerde var olan sistemin adıdır. Bu sistemde tüm üretim ve dağıtım araçları (toprak, fabrikalar, bürolar, ulaşım araçları, basın vb.) bir azınlığın, kapitalist sınıfın tekelindedir. Tüm zenginlik, kafa ve beden gücümüzü, maaş ve ücret denilen bir fiyat karşılığı kapitalistlere emeğini satan biz emekçiler tarafından üretilmektedir. Bu üretimin amacı pazarda belli bir kar ile satılabilecek mal ve hizmetler yaratmaktır. Kapitalist sınıf, yaşantısını işçi sınıfını sömürerek devam ettirmektedir.

2 – Kapitalizm Çıkarlarımız Doğrultusunda Düzeltilebilir Mi ?

Hayır. Kapitalizm var oldukça kar ihtiyaçlardan önce gelir. Elbette bazı reformlar işçiler için iyidir, ancak hiçbir reform bu sistemin özünde bulunan kar ve ihtiyaçlar arasındaki temel çelişkiyi ortadan kaldıramaz. Bazı oportünist politikacılar tarafından verilen, kapitalizmin çalışan sınıflar yararına geliştirilebileceği sözü boş bir sözdür; çünkü böyle bir şey mezbahayı koyunlar ve inekler yararına çalıştırmaya benzer.

3 – Devletleştirme Kapitalizmin Alternatifi Midir ?

Hayır. Devletleştirme, bir işçinin bireysel bir kapitalist ya da şirket yerine, o ülkenin kapitalistlerinin yararına çalışan devlet tarafından sömürülmesidir. Devletleştirme yalnızca devlet kapitalizmidir. Devletleştirilen sanayilerdeki işçiler en az özel şirketlerde çalışan sınıfdaşları kadar sömürülürler.

4 – Sosyalist Bir Ülke Var Mı ?

Hayır. Sosyalist denen ülkelerin tümü devlet kapitalizmidir. Bu devletlerde kapitalizmin yukarıda açıklanan tüm özellikleri mevcuttur. Uluslararası ticaretin incelenmesi, sözde sosyalist devletlerin dünya kapitalist pazarının bir parçası olduklarını ve kendilerini karın gerekliliğinden kurtaramadıklarını görmek için yeterlidir. Sosyalizmde devletin zor güçleri artık olmayacak; devletin halkı yönetimi ortadan kalkacak, yönetim sadece toplumun gerekli ihtiyaçları ile ilgili idari işler üzerine olacaktır.

5 – Sosyalizm Ne Demektir ?

Dünyada sosyalizm henüz hiçbir ülkede var olmamıştır. Kurulması ise çağdışı kapitalizmin alternatifi olarak tüm dünyada gerçekleştirilmelidir. Sosyalist toplumda ortak mülkiyet ve dünyanın yaşayanlar tarafından ortak yönetimi bulunacaktır. Hiçbir azınlık kararlarını dikte edemeyecektir. Üretim yalnızca ihtiyaç için yapılacaktır, kar için değil. Mal-mülk sahibi kişiler olmayacak, her şey herkese ait olacaktır. Toplumun, malların üretimi konusunda soracağı sorular yalnızca “İnsanların neye ihtiyacı var ?” ve “Bu ihtiyaçlar karşılanabilir mi ?” gibi sorular olacak ve bunlar kaynakların miktarına bağlı olarak yanıtlanacaktır. Günümüzün aksine modern teknoloji ve iletişim araçları en verimli şekilde kullanılacaktır. En temel sosyalist ilke; herkesten yeteneğine göre almak, herkese ihtiyacına göre vermek hayata geçecektir. İş, gönüllü iş birliği temelinde yapılacak, kafa ve beden emeği arasındaki fark ortadan kaldırılacaktır. Ortak mülkiyet temelindeki böyle bir toplumda ticaret ortadan kalkacak, para gereksiz hale gelecektir. İlk kez tüm insanlar, dünyanın ortak sahipleri olacaktır.

6 – Sosyalizm Toplumun Sorunlarını Nasıl Çözecek ?

İhtiyaçlar yerine kar odaklı hareket eden bir doğaya sahip olan kapitalizm bir sorunlar denizi yaratmaktadır. İşçilerin çoğu geleceklerinden emin değildir. Her gün binlerce insan açlıktan ölmektedir. Bu sorunlara ancak ihtiyaçlar temelinde üretim yapan bir toplum son verebilir; çünkü sosyalist toplumun önceliği ihtiyaçların mümkün olduğu kadar karşılanması olacaktır. Şu an birçok ev boş, birçok inşaat işçisizdir. Diğer yandan birçok insan evsizdir ya da çok kötü koşullarda yaşamaktadır. Günümüzde gıdalar yok edilir, çiftçiler daha fazla üretmemeleri için teşvik edilirken, milyonlarca insan yeterince gıda bulamamaktadır. İnsanlar tedavisi mümkün olan hastalıklardan ölmektedir. Bunlara rağmen herkese yeterli sağlık hizmeti götürmek ekonomik açıdan uygun bulunmamaktadır. Sosyalist bir toplumda insanlar daima en iyi olana sahip olacaktır.

7 – İnsan Doğası Hakkındaki Düşünceniz Nedir ?

İnsanın davranışları her zaman aynı değildir; içinde yaşadığı toplumun koşulları tarafından belirlenir. Kapitalizmin vahşiliği içinde; kötü, rekabete açık davranış ve düşünce biçimleri üremektedir. Ancak biz insanlar davranışlarımızı değiştirebiliriz. Rahata, konfora yönelik isteklerimizin bizi işbirliğinden alıkoyması için hiçbir neden yok. Kapitalizm altında dahi insanlar başkaları için iyilik yapmanın zevkini duyarlar. Çok az insan yaşam kavgasından zevk alır. Bir düşünün, işbirliği temelinde yükselen bir toplum ne kadar iyi olurdu.

8 – Sosyalistler Demokrat Mıdır ?

Evet. Sosyalist parti lideri olmayan, üyeleri tarafından kontrol edilen demokratik bir organizasyondur. Sosyalizm yalnızca bilinçli bir işçi çoğunluğu tarafından kurulabilir. İşçiler kendileri tarafından özgürleşmelidirler, liderler ya da partiler tarafından değil. Yoksa sosyalizm, ne bazı sol kanat sosyalistlerin vaaz ettiği gibi “devlet yıkacak” kararlı bir azınlık tarafından ne de İşçi Partisi örneğinde görüldüğü gibi maaşlı profesyonel sosyalistler tarafından getirilecektir. İşçi sınıfının çoğunluğu sosyalizmi talep etmeye başladığında, politik iktidarın fethi için gerekli adımları bilinçli bir biçimde atacaktır. Sosyalist bir çoğunluk olmadan sosyalizm olmaz.

9 – Ne Yapmalıyız ?

İşçilerin çoğu bir şeylerin yanlış olduğunu biliyorlar ve değiştirmek istiyorlar. Bazıları kapitalizmin düzeltilebileceği umudu ile reformcu gruplara katılıyorlar. Ancak bunlar sonuçsuz kalmaya mahkumdur; çünkü sömürü için geliştirilmiş bir sistemi sömürülen çoğunluğun yararına dönüştüremezsiniz.

Ulus devlet var olduğu sürece dünyayı ekonomik rekabetten kaynaklanan savaş tehlikesinden koruyamazsınız. Birçok iyi niyetli insan sayısız kampanyalarda yer almaktadır, ancak tek bir çözüm vardır; o da kapitalizmi kovmak ve sosyalizmi kurmaktır. Fakat bunun için sosyalistlere ihtiyacımız var; bunu kuracak işçilerse/emekçilerse bilgili, disiplinli ve değişim için istekli olanlardır. Toplumu değiştirmek isteyen biri için yaşamsal olan bu yetenekler herkesçe geliştirilebilir. 21.yüzyılın başlarında bile kapitalizm hala insanı bazı şeylerden mahrum eden korkutucu bir güvensizlik ve israf sistemidir. Alternatif olarak var olan bu tek yolu araştırmak ve bulmak sizin kendinize olan borcunuzdur.

Dünyanın tüm işçileri, dünya sosyalizmi için birleşin!Follow @WorldSocialism