Socialism betyder

  • Världsomfattande GEMENSAMT ÄGANDE av produktions- och distributionsmedlen och dess demokratiska kontroll av hela folket.
  • PRODUKTION ENBART FÖR BRUK för att tillfredsställa mänskliga behov och för att avskaffa svält, slum, dålig sjukvård, brist på utbildning och andra tecken på fattigdom.
  • FRI TILLGÅNG för alla efter behov från den gemensamma konsumtionsfonden. Avskaffande av köp och försäljning, pengar, priser och profiter.
  • NYTTIGT ARBETE grundat på mänskliga behov, med bara en kvalitet – den bästa. Inget mer arbete för löner under en arbetsgivare.
  • En VÄRLD UTAN GRÄNSER och upplösning av alla väpnade styrkor.
    Socialism har aldrig existerat någonstans. Absolut inte i statskapitalistiska Ryssland eller Kina eller under någon socialdemokratisk regering i Sverige.

Denna socialistiska värld med fred och överflöd kan bli vår då en majoritet av oss önskar den och organiserar sig för att få den. Men dess genomförande är inte något som vi kan överlåta åt politiker och ledare. Den måste genomföras av vanliga människor som oss själva.