Mensen….of winst?

Het is weer verkiezingstijd
Elke paar jaar strijden groepen professionele politic om uw stem, om voor zichzelf een comfortabele positie te verkrijgen, dit keer in het Europese Parlement. Al de andere partijen en kandidaten bieden slechts kleine veranderingen aan van het huidige systeem. Daarom is er vrijwel geen verandering in de status quo, welke kandidaat of partij er ook wint. Beloftes worden gemaakt en gebroken, doelen gezet en niet gehaald, statistieken geselecteerd en gemasseerd.

Alle politici beweren dat kapitalisme het enige mogelijke model is, hoewel ze onderdelen van kapitalisme’s onacceptabele gezicht bekritiseren, zoals graaiende bankiers, of de ergste excessen er van, zoals onwinbare oorlogen. Ze verdedigen een maatschappij waarin wij, de meerderheid van de bevoling, onze capaciteit om te werken moeten verkopen aan het kleine handjevol dat de meeste rijkdom bezit. Ze verdedigen een maatschappij waarin banen alleen worden aangeboden als er winst mee te maken valt.

Echt socialisme 
De Socialistische Partij dringt aan op een waarachtig democratische samenleving waarin mensen alle beslissingen die hen betreffen, zelf nemen. Dit betekent een samenleving zonder rijk en arm, zonder eigenaars en werkers, zonder regeringen en geregeerden, een samenleving zonder leiders en geleiden.

In zo’n samenleving zouden mensen samenwerken om alle natuurlijke en industriële hulpbronnen in hun eigen belang te gebruiken. Dit zou productie bevrijden van het kunstmatige keurslijf van winst en een systeem van samenleving tot stand brengen waar elke persoon vrije toegang heeft tot de baten van de beschaving. Een socialistische samenleving zou dus het einde betekenen van kopen, verkopen en uitwisselen, een einde aan grenzen, een einde aan georganiseerd geweld en dwang, verspilling, armoede en oorlog.

Wat u kan doen
U kunt stemmen voor kandidaten die in het kapitalistische systeem werken en helpen om het gaande te houden. Of u kunt uw stem gebruiken om te laten zien dat u dit systeem omver wil werpen en de problemen die het veroorzaakt voor eens en voor altijd wil beëindigen.

Als genoeg van ons samenkomen, vastbesloten om ongelijkheid en ontbering te beëindigen, kunnen we verkiezingen veranderen in een manier om van een samenleving gebaseerd op minderheidsheerschappij af te komen, ten gunste van een samenleving gebaseerd op echte democratie en sociale gelijkheid.

Als u het eens bent met het idee van een samenleving met gemeenschappelijk en democratisch eigendom waar niemand achtergelaten wordt en dingen geproduceerd worden omdat ze nodig zijn en niet om winst te maken voor één of ander kapitalistisch bedrijf, en u bereid bent om met ons samen te werken om dit te bereiken,  schrijf dan WERELDSOCIALISME op uw stembiljet.

Doel: Het vaststellen van een systeem van samenleven gebaseerd op gedeeld eigendom en democratische controle van de middelen voor de productie en distributie van welvaart door en in het belang van de hele gemeenschap