Norsk

Om oss selv

HVA ER DERES MÅL?

Å erstatte det nåværende kapitalistiske samfunnssystemet med et nytt og annerledes system, som vi kaller Sosialismen.

HVA ER KAPITALISMEN? Read more..