Plu qestio e responde de socialismo

Kapitalismo es quo?

Infra u-ci sistema, u mode de produce e distribu (i.e. tera, face-do, oficia, transporta, media etc) gene monopole per minoriti, plu kapitalisti klasi. Pan pluto gene produce per na; u majoriti ergo-klasi; qi vendo na plu menta e fisika energi ad plu kapitalisti kambio preci ge-nima ergo-valuta. U buta de pluto produce es te krea plu ra e servi; qi pe pote vendo te gene profito. Plu kapitalisti auto gene plu profito per exploita un ergo klasi; plus-co mu kontinue akumula pluto per extrakti id ex singu generatio de plu ergo-pe.

Qe na pote reforma kapitalismo pro plu demo profito?

No: si kapitalismo existe, u buta es profito vice volu. Plu ergo-pe amo oligo reforma; anti-co nuli reforma pote aboli u fundamenta kontradice inter profito e volu; qi existe in nu sistema. Klu pe pe promise de sti kapitalismo fu profito plu ergo-pe; e plu politika-pe dice plu promise ko sincera, mu ne fu sucede; ka u-ci promise es homo ofere kontrola u zoa cide-do in qi plu zoa fu gene profito.

Qe nationaliza es un alo a kapitalismo?

No: plu nationaliza industri signifi; plu ergo-pe gene exploita per stato; qi akti pro plu kapitalisti de mono landa; vice pro mono kapitalisti persona alo kompani. Iso de plu ergo-pe de u private industri, plu ergo-pe de u nationaliza aktivi es plu dulo-pe. Nationaliza es stato kapitalismo.

Qe il es ali “socialisti landa”?

No: il ne pa es u socialisti landa; supra-toto ne in Rusia infra diktatora de u Komunisti Grega. La u sistema pa es stato kapitalismo; e sociali dinami pa gene monopole ex plu privelegi Grega bureaukrati. Id nuli-tem pa es veri socialismo.

Socialismo signifi qo?

Socialismo ne a nu existe. Kron pe establi id, id nece gene establi in holo munda; un alo de palaeo-mode sistema de munda kapitalismo. In socialisti societa il fu es komuni proprio e demokrati kontrola de u munda per mono demo. Nuli minoriti klasi fu pote domina a majoriti; ke produce nece stimula solo profito. Il fu es nuli proprio-pe: panto-ra fu pertini a panto-pe. Produce fu es solo pro uti, ne pro vendo. Societa fu nece qestio solo: plu persona volu qo? E qe mu fu pote gene plu-ci ra? Po-co, ne iso nu, plu moderna teknologi e komunika fu gene uti ad maxi pote. U basika socialisti principio fu es; pe fu dona akorda mu pote; e fu prende akorda auto ge-defini volu. Ergo fu gene basi epi volu ko-opera: ge-dina de ergo-valuta fu stop. Il fu es nuli vendo e merka; e valuta ne fu es necesa; ka u societa de komini proprio e libe gene fu existe. Id fu es u prima kron plu persona de munda fu komuni proprio planeto Geo.

Komo socialismo fu solve plu problema de societa?

Kapitalismo, kon id dura kompeti pro profito pre volu; stimula u minus fini flu de plu problema. Maxi numera ergo-pe este no-sekuri de mu futura; cirka mono de tetra famili ko plu infanti nu eko infra oficiali krati pove limita; mega numera palaeo persona eko fo no-sani frigi konditio singu hiberna e plu kilo mu lose bio. Plu miliona na kon-eko-pe du lose bio per famina-plu deka kilo mu singu di. U societa ge-basi epi produce pro uti fu sto plu-la problema; kausa buta mono de u socialisti societa fu es de dona plu persona plu-la ra qi mu maxi volu. Nu, plu domi es vaku; e plu kilo tekto-pe habe nuli ergo; sed poli person ne habe u domi; alo mu eko fo mali e no-sani domi. Nu alimenta gene destru; iso tem plu agri-pe gene valuta te ne produce plus alimenta; e iso tem poli kilo persona es mali ge-nutri. Nu il es longi atende pro pato-pe de gene terape in pato-do; plu de mu du lose bio per plu facili repara pato; sed id ne es “ekonomika pote” te provide boni sani terapi pro panto pe. In socialisti societa solu u maxi boni fu es sati pro singu persona.

Qo de homi natura?

Homi akti es no ge-fixa; sed kontrola per speci societa plu persona eko. U kapitalisti jungla produce plu mali e kompeti mode de puta e akti. Sed homi pote muta plu akti; e pote ko-opera te gene konfort e sociali auxi. Klu infra kapitalismo plu persona frege gene hedo per auxi plu hetero-pe; ne poli persona gene hedo per “civiliza” milita akti e ge-paga ergo. Id pote es maxi ma-boni si societa gene basi epi ko-opera.

Qe plu socialisti es plu demokratisti?

Ja: socialismo pote gene establi solo per majoriti de plu ergo-pe-plu ergo-pe nece libe se; e ne gene libe per plu duce-pe alo grega. Socialismo ne fu ge-proto per dedika minoriti “klasto u stato”; oligo laeve-pe volu akti u-ci. Kron u majoriti ergo klasi logi e volu socialismo, mu fu akti te organisa demokrati vikto de politika dina. Socialismo ne fu existe minus socialisti majoriti.

Qo es u fu gradu?

Poli ergo-pe ski; nu il es poli defekti; e mu volu muta societa. Oligo mu es plu membra de plu reforma grega; e spe kapitalismo fu gene mali repara. Sed plu-ci eforti es minus profito kausa tu ne pote kontrola u sistema de klasi exploita pro dona profito a ge-exploita majoriti. Plu-la persona qi fobo nukleu milita posi juga kampania pro nukleu no-arma; sed si plu natio stato dura existe, ekonomika kompeti signifi u munda fu nuli-tem gene sekuri ex menace de milita. Il es poli dedika kampania in qi poli sinceri person akti u rola; sed il es solo mono solve de u problema de kapitalismo; apo id, e establi socialismo. Pre na pote akti u-ci na volu plu socialisti persona; qi pote sti koragio plu ergo-pe de akti socialisti, gene ski de id, de plu principio; e mu nece habe mega entusi pro muta. Ali-pe pote developo plu-ci qalita-qi es fo nece pro ali-pe qi fo volu muta nu societa. Kapitalismo es u sistema de disipa, deprivatio e sti fobo no-sekura. Tu auto fu profito per examinae qestio de mono movimenta qi ofere un alo.