Polska

Anarchizm-a cóź to nowego?

Jedną z trudności wyjaśnienia naszego stosunku do anarchizmu, jest to, że istnieje wiele różnych odmian anarchizmu, niektóre aprobujące przemoc, inne pacyfistyczne; niektóre ateistyczne, inne religijne itp. Niektórzy anarchiści są pod wpływem Freuda, inni pod wpływem różnych szkół psychologii. Niektórzy popierają tworzenie anarchistycznych komun już teraz, jako kroku przejściowego do nowego systemu społecznego. Inni są indywidualistami, nie przejmującymi się za bardzo problemami społecznymi. Większość popiera zniesienieRead more.. about Anarchizm-a cóź to nowego?

Dlaczego system zysków musi odejść?

Rzeczy nie są dziś produkowane, by zaspokoić ludzkie potrzeby. Są one produkowane dla zysku. I to jest problem, który przed nami stoi.Read more.. about Dlaczego system zysków musi odejść?

Na pomoc jesteś w klatce

Wstań wczesnym rankiem. Idź szybko do pracy. Dostań wypłatę mniejszą, niż to co wyprodukowałeś. Oddaj tę nadwyżkę swojemu pracodawcy. Staraj się przetrwać na tej pensji. Wydaj ją z powrotem na to co ty i inni niewolnicy zarobków wyprodukowaliście. Nic nie zostało z pensji. Potrzebujesz więc pieniędzy. A zatem . . . wstań rano. Idź do roboty. Otrzymaj mniej niż wyprodukowałeś . . . Powtarzaj to aż umrzesz albo wyślą Cię na emerytowisko.Read more.. about Na pomoc jesteś w klatce

Przyszłość pracy

Jednym z najgorszych przejawów obecnego systemu jest sposób, w jaki dzieli on życie na okresy opłaconej pracy i płacenia za wypoczynek. Zbyt często mówimy o pracy, jakby to była tylko opłacana praca i jak łatwo utożsamiamy wypoczynek jako jedynie rozrywkę, za którą musimy płacić. Jednak nawet teraz istnieje wiele prac nie wykonywanych dla pieniędzy i wiele rodzajów wypoczynku, który nie ma wagi pieniędzy. W przyszłym społeczeeństwie, praca i wypoczynek wolne będą nie tylko od kalkulacji finansowych, lecz również linia podziału między nimiRead more.. about Przyszłość pracy

To jest socjalizm

Socjalizm znaczy wspólną własność

Środki produkcji nie będą dłużej należeć do uprzywilejowanej elity, czy to prywatnych kapitalistów, czy państwowych biurokratów. Oba te systemy będą zas tąpione przez system, w którym wszystkie środki (naturalne i przemysłowe) będą we wspólnym władaniu przez całe społeczeństwo. To jest podstawa socjalizmu.

Socjalizm znaczy równość społeczną Read more.. about To jest socjalizm

Znowu wybory

Co parę lat grupy profesjonalnych polityków konkurują o Twój głos, żeby zdobyć sobie wygodny stołek, tym razem w Parlamencie Europejskim. Wszstkie z tych partii i wszyscy kandydaci oferują tylko niewielkie zmiany do obecnego systemu społeczno-gospodarczego. Dlatego właśnie, którykolwiek kandydat czy partie zwyciężą, nic się wokół nas nie zmienia.

Obiecanki cacanki
Wszyscy politycy zakładają, że kapitalizm jest jedyną drogą, nawet jeśli krytykują jego nieakceptowalne przejawy, np. zachłannych Read more..