Τι είναι Σοσιαλισμός

Κεντρικό σημείο στην έννοια του σοσιαλισμού είναι η κοινή ιδιοκτησία. Αυτό σημαίνει οι πλουτοπαραγωγικές πηγές του πλανήτη να ανήκουν από κοινού σε όλο τον παγκόσμιο πληθυσμό.

Όμως, πραγματικά, έχει νόημα να κατέχουν όλοι τα πάντα από κοινού; Φυσικά κάποια αγαθά είναι περισσότερο για προσωπική κατανάλωση, παρά για να μοιράζονται (π.χ. τα ρούχα). Το να κατέχουν οι άνθρωποι κάποια προσωπικά αντικείμενα δεν αντιβαίνει την ιδέα μιας κοινωνίας βασισμένης στην κοινή ιδιοκτησία. Κοινή ιδιοκτησία θα σημαίνει ότι όλοι θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις αποφάσεις για το πώς θα χρησιμοποιηθούν οι παγκόσμιες πλουτοπαραγωγικές πηγές. Αυτό σημαίνει ότι κανείς, πέρα από τα προσωπικά του αντικείμενα, δεν θα μπορεί να έχει τον προσωπικό έλεγχο αυτών των πηγών.

Ο Δημοκρατικός έλεγχος είναι επομένως ουσιώδης στην έννοια του σοσιαλισμού. Η σοσιαλιστική κοινωνία θα είναι μια κοινωνία στην οποία όλοι θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις αποφάσεις που τους επηρεάζουν τη ζωή τους. Αυτές οι αποφάσεις συνιστούν μια ευρεία γκάμα θεμάτων, για παράδειγμα πώς θα οργανωθεί η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.

Η παραγωγή στον σοσιαλισμό θα είναι αποκλειστικά και μόνο για την χρήση. Σε έναν κόσμο όπου οι φυσικές και τεχνητές πλουτοπαραγωγικές πηγές θα ανήκουν σε όλους και θα ελέγχονται δημοκρατικά, το μοναδικό αντικείμενο της παραγωγής θα είναι η κάλυψη των ανθρωπίνων αναγκών. Αυτό συνεπάγεται ένα τέλος στις αγορές, στις πωλήσεις και στο χρήμα. Έτσι  θα είμαστε όλοι ελεύθεροι να παίρνουμε δωρεάν ότι έχει συλλογικά παραχθεί. Το παλιό σύνθημα «από τον καθένα σύμφωνα με τις δυνατότητές του, στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του» θα εφαρμοστεί στην πράξη.

 Όμως πώς θα αποφασίσουμε ποιες είναι οι ανθρώπινες ανάγκες; Αυτό το ζήτημα μας γυρίζει πίσω στην έννοια της δημοκρατίας μιας και οι επιλογές της κοινωνίας θα αντανακλούν τις ανάγκες της. Φυσικά οι ανάγκες αυτές θα διαφέρουν ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς και ατομικές προτιμήσεις, αλλά το δημοκρατικό σύστημα μπορεί εύκολα να σχεδιαστεί για να παρέχει αυτή την ποικιλία.

Εμείς φυσικά δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια τη μορφή που θα πάρει στο μέλλον αυτή η παγκόσμια δημοκρατία. Το δημοκρατικό σύστημα θα είναι από μόνο του το αποτέλεσμα μελλοντικών αποφάσεων. Μπορούμε να πούμε ότι είναι πιθανό τέτοιες αποφάσεις να χρειαστεί να ληφθούν σε διαφορετικά επίπεδα, τοπικά και παγκόσμια. Αυτό θα βοηθήσει να σχεδιαστεί η δημοκρατική συμμετοχή του κάθε ατόμου στα θέματα που τον απασχολούν.

Στο σοσιαλισμό ο καθένας θα έχει ελεύθερη πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες που θα είναι σχεδιασμένες για να καλύπτουν άμεσα τις ανθρώπινες ανάγκες. Δεν θα χρειάζεται κανένα σύστημα πληρωμής για την εργασία που ο καθένας θα παρέχει για των αγαθών αυτών. Όλη η εργασία θα γίνεται σε εθελοντική βάση. Με την παραγωγή να είναι οργανωμένη  αποκλειστικά για τις ανάγκες, οι άνθρωποι θα ασχολούνται με εργασίες που θα έχουν άμεση χρησιμότητα. Η ικανοποίηση που αυτό θα παρέχει, μαζί με τις αυξημένες ευκαιρίες για την διαμόρφωση τόπων και συνθηκών δουλειάς, θα διαμορφώσει  μια νέα στάση απέναντι στην εργασία. Follow @WorldSocialism