Παρουσιάζοντας το Παγκόσμιο Σοσιαλιστικό Κίνημα

Σκοπός:

Η εγκαθίδρυση ενός κοινωνικού συστήματος βασιζόμενου στην κοινή ιδιοκτησία και τον δημοκρατικό έλεγχο των μέσων και των εργαλείων παραγωγής, για την παραγωγή και διανομή του πλούτου από και για το συμφέρον όλης της κοινότητας.

Διακήρυξη Αρχών

Το σοσιαλιστικό κόμμα της Μεγάλης Βρεττανίας διακηρύττει:

1) Ότι η κοινωνία, όπως είναι σήμερα δομημένη, βασίζεται στην ιδιοκτησία των μέσων που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε (π.χ. γη, εργοστάσια, σιδηρόδρομοι) της καπιταλιστικής ή άρχουσας τάξης και στην επακόλουθη υποδούλωση της εργατικής τάξης, που από την εργασία της και μόνο παράγεται ο πλούτος.

2) Ότι στην κοινωνία επομένως υπάρχει ένας ανταγωνισμός συμφερόντων, ο οποίος εκδηλώνεται σαν πάλη των τάξεων μεταξύ αυτών που κατέχουν αλλά δεν παράγουν και αυτών που παράγουν και δεν κατέχουν.

3) Ότι αυτός ο ανταγωνισμός μπορεί να καταργηθεί μόνο με την χειραφέτηση της εργατικής τάξης από την κυριαρχία της άρχουσας τάξης, την μετατροπή σε κοινή ιδιοκτησία της κοινωνίας των μέσων παραγωγής και διανομής και το δημοκρατικό τους έλεγχο απο όλο το λαό.

4) Ότι στην ιεραρχία της κοινωνικής εξέλιξης η εργατική τάξη είναι η τελευταία τάξη που θα πετύχει την ελευθερία της. Η χειραφέτηση της εργατικής τάξης συνεπάγεται τη χειραφέτηση όλης της ανθρωπότητας χωρίς διάκριση φυλής ή φύλου.

5) Ότι αυτή η χειραφέτηση πρέπει να είναι έργο της ίδιας της εργατικής τάξης.

6) Ότι αφού ο κυβερνητικός μηχανισμός, συμπεριλαμβανομένων των ενόπλων δυνάμεων του έθνους, υπάρχει μόνο για να συντηρεί το μονοπώλιο του κλεμμένου πλούτου των εργατών απο την καπιταλιστική τάξη, η εργατική τάξη πρέπει να οργανωθεί συνειδητά και πολιτικά για την κατάκτηση της εξουσίας της κυβέρνησης, τοπικής και εθνικής, έτσι ώστε αυτός ο μηχανισμός, συμπεριλαμβανομένων αυτών των δυνάμεων, να μετατραπεί σε φορέα χειραφέτησης και κατάργησης των προνομίων αριστοκρατικών και πλουτοκρατικών.

7) Ότι όλα τα πολιτικά κόμματα δεν είναι τίποτα άλλο παρά έκφραση ταξικών συμφερόντων, και αφού τα συμφέροντα της εργατικής τάξης είναι διαμετρικά αντίθετα με τα συμφέροντα όλων των τμημάτων της άρχουσας τάξης, το κόμμα που αναζητεί τη χειραφέτηση της εργατικής τάξης πρέπει να είναι εχθρικό προς κάθε άλλο κόμμα.

8) Το σοσιαλιστικό κόμμα της Μεγάλης Βρεττανίας επομένως μπαίνει στο πεδίο της πολιτικής αποφασισμένο να κηρύξει πόλεμο ενάντια σε όλα τα άλλα πολιτικά κόμματα, είτε υποτιθέμενα εργατικά είτε δεδηλωμένα καπιταλιστικά, και καλεί τα μέλη της εργατικής τάξης να ενωθούν κάτω απο το λάβαρό του με σκοπό ενα γρήγορο τέλος στο σύστημα που τους στερεί τους καρπούς της εργασίας τους. Η φτώχεια αυτή μπορεί να δώσει την θέση της στην ευημερία, τα προνόμια στην ισότητα και η σκλαβιά στην ελευθερία.

Αυτή η διακήρυξη είναι η βάση του σοσιαλιστικού κόμματος της Μεγάλης Βρεττανίας και του παγκόσμιου σοσιαλιστικού κινήματος. Το κείμενο γράφτηκε το 1904 και σαν σημαντικό ντοκουμέντο έχει κρατηθεί η αυθεντική γραφή.