Esperanto

Bonvenon

En ĉiuj mondopartoj, etaj minoritatoj superregas je sia profito, aŭ rekte aŭ per la ŝtato, la vivrimedojn de Homaro. Kvankam nun ekzistas la produktofortoj, krudmaterialoj, homaj energioj kaj scioj kiuj necesas por provizi plenan liberan vivon por ĉiuj homoj, oni ne povas tiucele dediĉi ilin en la nuna socisistemo komerca. Ĉi tiu ege misuzema sociordo estas kapitalismo. La alternativa sociordo, nia celo, kiun ni nomas "socialismo" aŭ "komunismo", ankoraŭ ne ekzistas ie ajn.

Ĉu utopio aŭ ĥaoso?

Por aboli la militon, la militminacon kaj ĉiuspecajn armilarojn, endas, ke ĉio troviĝanta sur kaj en la Tero fariĝu komuna heredaĵo de la tuta homaro. Tiam la produktado okazos por la nura kontentigo de la homaj bezonoj, kaj ne plu por la vendado kaj la profito, kaj tiam ekaplikiĝos la principo "de ĉiu laŭ siaj kapabloj, al ĉiu laŭ ties bezonoj". Alivorte, oni ne plu mezuros la kontribuon alportitan de ĉiu individuo al la produktado (kio cetere jam nuntempe ne eblas, tial ke la produktada laboro estas jam socialigita, t.e. kolektiva

La komuna merkato eŭropa

Ni submetas la socialistan proponon, ke la sola solvo al la hodiaŭaj sociaj problemoj estas la starigo de monda komunumo sen landlimoj bazita sur komuna posedo kaj demokratia rego de la rimedoj kiuj produktas kaj distribuas riĉaĵojn, kaj kie produktado okazas nur pot uzo-ne por vendo aŭ profito. Sur tiu bazo la tutmonda produkta maŝinaro povus provizi la abundaĵojn por kiuj ĝi posedas la teknikan kapablon, sed kiujn ĝi ne povas provizi char malhelpas ĝin la limigoj de kapitalismo kaj ĝiaj

La Mondsocialisma Movado

NI ĉi tie alparolas vin ne kiel civitanoj de unu lando, sed kiel mondsocialistoj parolantaj al kunuloj de la laborista klaso. Nia apelacio baziĝas sur la rekono, ke kapitalismo estas tutmonda, kaj ke la laboristoj de la mondo havas komunan intereson kune agi por la abolicio de kapitalismo kaj la starigo de Socialismo.