Ελληνικά

Παρουσιάζοντας το Παγκόσμιο Σοσιαλιστικό Κίνημα

Σκοπός:


Η εγκαθίδρυση ενός κοινωνικού συστήματος βασιζόμενου στην κοινή ιδιοκτησία και τον δημοκρατικό έλεγχο των μέσων και των εργαλείων παραγωγής, για την παραγωγή και διανομή του πλούτου από και για το συμφέρον όλης της κοινότητας.


Διακήρυξη Αρχών

Προβλήματα και λύσεις

Η σοσιαλιστική κοινωνία δεν θα είναι μια κοινωνία χωρίς προβλήματα αλλά θα επιτρέπει να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα με λογική. H καπιταλιστική κοινωνία είναι πνιγμένη στα προβλήματα: από φτώχια και ανεργία μέχρι πόλεμο, βία και ανασφάλεια. Όπως δείχνει η πρόσφατη οικονομική ύφεση, ακόμα κι αυτοί που θεωρούν ότι είναι άνετοι κι έχουν μια σχετικά “καλή” δουλειά μπορεί να πεταχτούν έξω από τη δουλειά τους ακόμα και χωρίς προειδοποίηση. Είναι γεγονός ότι ο καπιταλισμός ξερνάει το ένα πρόβλημα μετά το άλλο, κι αυτό είναι εγγενής πλευρά της λειτουργίας του συστήματος.

Τι είναι Σοσιαλισμός

Κεντρικό σημείο στην έννοια του σοσιαλισμού είναι η κοινή ιδιοκτησία. Αυτό σημαίνει οι πλουτοπαραγωγικές πηγές του πλανήτη να ανήκουν από κοινού σε όλο τον παγκόσμιο πληθυσμό.

Όμως, πραγματικά, έχει νόημα να κατέχουν όλοι τα πάντα από κοινού; Φυσικά κάποια αγαθά είναι περισσότερο για προσωπική κατανάλωση, παρά για να μοιράζονται (π.χ. τα ρούχα). Το να κατέχουν οι άνθρωποι κάποια προσωπικά αντικείμενα δεν αντιβαίνει την ιδέα μιας κοινωνίας βασισμένης στην κοινή ιδιοκτησία. Κοινή ιδιοκτησία θα σημαίνει ότι όλοι θα έχουν