Türkçe

Dünya sosyalızım hakkinda sorulardünya sosyalzm hakkinda sorular ve yanitlar

1 - Kapitalizm Nedir?

Kapitalizm şu anda tüm ülkelerde var olan sistemin adıdır. Bu sistemde tüm üretim ve dağıtım araçları (toprak, fabrikalar, bürolar, ulaşım araçları, basın vb.) bir azınlığın, kapitalist sınıfın tekelindedir. Tüm zenginlik, kafa ve beden gücümüzü, maaş ve ücret denilen bir fiyat karşılığı kapitalistlere emeğini satan biz emekçiler tarafından üretilmektedir. Bu üretimin amacı pazarda belli bir kar ile satılabilecek mal ve hizmetler yaratmaktır. Kapitalist sınıf, yaşantısını işçi sınıfını sömürerek devam ettirmektedir.