Svenska

Världssocialistiska häften på marxists.org

Marxists Internet Archive Världssocialistiska häften Världssocialistiska Gruppen http://www.marxists.org/svenska/tidskrifter/vsh/index.htm För ögonblicket finns följande nummer på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor: 1979: Nr 1, Socialismens idé och politik http://www.marxists.org/svenska/tidskrifter/vsh/79-1.htm 1980: Nr 2, Sovjetkapitalismen

Pages